mag. Sonja Klopčič

mag. Sonja Klopčič

voditeljica in avtorica knjige Voditeljstvo

Univerzitetna dipIomirana inženirka elektrotehnike in magistrica poslovodenja in organizacije. Izkušnje je nabirala kot razvojnica v druži Eti d.d., direktorica podjetja Oria Computers d.o.o., direktorica razvoja kompetenc v skupini Trimo, kot predsednica uprave družbe Svea d.d. in kot v.d.direktorice Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Zdaj je poslovna svetovalka in razvijalka sodelovalnega voditeljstva v naprednih podjetjih.

Vzpostavila je veliko novih pristopov – od sistema ocenjevanja zaposlenih, mrežne organizacije podjetja, Inovatorie – laboratorija sprememb, katalogov znanja za posamezna delovna mesta s preverjanjem znanja, TLAK – Trimo Leadership Alumni Klub, Mini šolo voditeljstva, Mini šolo kompetenc…

Je tudi Zlata članica Združenja Manager in članica UO Sekcije managerk ter članica Združenja nadzornikov Slovenije (tudi imetnica certifikata za člane NS in UO).

Dragocene izkušnje je nabirala v raznolikih organizacijah, na različnih stopnjah njihovih življenjskih ciklov, od ustanovitve, hitre rasti, transformacije, krize, ponovnega vzpona, izkusila je tudi stečaj podjetja. Delovala je kot vodja z najvišjo izvršilno močjo in kot podrejena brez izvršilne moči, zato dobro razume potrebe, situacije in cilje obeh plati.

S svojim znanjem, izkušnjami in raziskovanjem novih poti želi spodbuditi in podpreti zaposlene v različnih organizacijah, da cenijo lastne potenciale in prevzamejo odgovornost za svoj razvoj, krepijo podjetniško razmišljanje, so inovativni, z zaupanjem sodelujejo ter se tako razvijajo v voditelje in soustvarjajo način dela, prijazen ljudem in naravi. Verjame, da je vsak lahko voditelj, če dela odgovorno in srčno, skladno s svojimi vrednotami in v dobro skupnosti.

http://www.voditeljstvo.si